Skip To Main Content

Header Holder

Canvas Menus

District Canvas Menu

finder

school & Program

Site Info Canvas

spps

Get in Touch with

contact us

65 Kellogg Boulevard East
St. Paul
MN
55101

Telephone

Get In Touch Navigation

Search Canvas

Horizontal Nav

Breadcrumb

Interpreter and Translation Services

OVERVIEW

Interpreter and Translation Services

English

All school documents can be can be translated or interpreters made available upon request

Spanish

Todos los documentos pueden ser traducidos o interpretados oralmente si usted lo solicita 

Hmong

Tej ntaub ntawv tom tsev kawm ntawv uas xa los rau nej, peb yuav pab txhais thiab nrhiav neeg txhais lus rau nej yog nej hais qhia peb

Somali

Dhammaan dukumiintiyada iskuulka waa la turjumi karaa ama waxaa la heli karaa turjumaan haddii la codsado

Karen

Karen translation

Karen Translation

Karen Translation